Domov Pogosto zastavljena vprašanja Kaj moram storiti ob menjavi katodnega TV za Plasmo ali LCD ?

Anketa

Ogled televizije nazaj

Kaj moram storiti ob menjavi katodnega TV za Plasmo ali LCD ?

Ker stari katodni televizorji prikazujejo sliko v formatu 4:3, nove Plasme in LCD pa v formatu 16:9 je potrebno pri menjavi televizorja izhodni signal iz sprejemnika za SVISLAR TV prilagoditi na nov televizor. 
Če tega ne boste storili nov TV ne bo prikazoval slike pravilno. (slika se ne bo pravilno raztegnila čez cel zaslon)

Glede na model sprejemnika lahko ustrezne nastavitve spremenite na naslednji način:

 • Sprejemnik STRONG / SKYMASTER
  Dostop do menija za spremembo formata slike opravite s pritiskom sledečega zaporedja tipk na daljincu:
  [MENU], [ → ],  SETUP,  [ ↓ ],  SETTINGS, [ → ], [ ↓ ],  TV SETUP, [OK] 
  Po pritisku tipke [OK ] se odpre nov menu TV Setup, hkrati pa je tudi že poudarjena pozicija Aspect Ratio.
  S tipkama [ ← ] ali [ → ] izberete nastavitev pozicije Aspect Ratio na 16:9 Widescreen, novo vrednost potrdite s tipko [ OK ].
  Iz menijev izstopite tako, da pritisnete tipko [ BACK ] ali [ EXIT ] tolikokrat, da izginejo vsi napisi menijev s TV zaslona.
 • Sprejemnik KAON
  Dostop do menija za spremembo formata slike opravite s pritiskom sledečega zaporedja tipk na daljincu:
  [ MENU ], [ ← ] ali [ → ] na Sistemske nastavitve (Sistem settings), [ OK ], vpišete kodo 0000 ali pa vašo osebno kodo.
  Po vpisu zadnje številke se vam odpre nov menu "Sistemske nastavitve". S tipko [ ↓ ] se pomaknete na pozicijo "Tip zaslona",
  zopet pritisnete tipko [ OK ] ter s tipkama [ ↓ ] ali [ ↑ ] izberete pozicijo "16:9 Poln zaslon". Novo nastavitev potrdite s pritiskom
  na tipko [ OK ].
  Iz menijev izstopite tako, da pritisnete tipko [ EXIT ] tolikokrat, da izginejo vsi napisi menijev s TV zaslona.
 • HD Sprejemnik (črni)
  Dostop do menija za spremembo formata slike opravite s pritiskom sledečega zaporedja tipk na daljincu:
  [ MENU ], "Nastavitve", [ OK ], [ ↓ ] "Slika", [ OK ], odpre se nov menu "Slika". S tipko [ ↓ ] se pomaknete na pozicijo "Format zaslona" in
  s tipkama [ ← ] ali [ → ] izberete 16:9.
  S tipko [ EXIT ] zahtevate izhod iz menija, pri tem se odpre okno z napisom "Shrani", izberete "Da" in potrdite z [ OK  ].
  Iz menijev izstopite tako, da pritisnete tipko [ EXIT ] tolikokrat, da izginejo vsi napisi menijev s TV zaslona.